زمزمه‌های تجزیه در پاکستان/ چه کسی می خواهد بلوچستان مستقل شود؟

يكشنبه 13 آبان 1397 ساعت 11:08

یادداشتی از پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل شبه قاره برای دیپلماسی ایرانی

پیشینه بحران

دیپلماسی ایرانی : برای درک تحولات در بلوچستان پاکستان، باید به عقب و زمانی برگ