تاریخ و فرهنگ

13 آبان 1397
بلوچ ها اقلیت کوچکی به نسبت جمعیت کشور ایران محسوب می شوند که مناسبات اجتماعی شان نیز تاحدود زیادی تحت تأثیر سنت های قومی و گرایشات اتنیکی قرار دارد، اما علیرغم حفظ این ساختار "سنت گرایی" ، جامعۀ...
04 مهر 1397
هنر تلاشی برای معنا بخشیدن به زندگی و کمالات انسانی است. هنر قدیم ایران هم هنر بود و هم صنعت. هنر از آن جهت که خلاق بود و صنعت از آن جهت که در زندگی مردم جریان داشت. شاید این بهترین عنوانی باشد که...
24 شهريور 1397
برپایی مراسم ازدواج در میان بلوچ های ایرانی کما بیش همچون رسم سال های دور این قوم است و دستکم 8 مرحله از مراحل عروسی همچنان در میان بلوچ ها به اجرا درمی آید. گرچه اینک به واسطه تغییر وضعیت اقتصادی...
16 اسفند 1396
پوشاک، مهم‌ترین و مشخص‌ترین مظهر قومی و بارزترین نشانه فرهنگی است که به‌سرعت تحت تأثیر پدیده‌های فرهنگ پذیری بین جامعه‌های گوناگون انسانی قرار می‌گیرد؛ حتی عده‌ای معتقدند که چیرگی فرهنگی و سلطه‌پذیری...
03 اسفند 1396
موسیقی هر قوم تبلور فرهنگ اصیل و روحیه هنرمندانه آن قوم محسوب می شود. لذا حفظ و توسعه موسیقی اصیل هر قوم و ملتی موجب جلوگیری از نابودی زبان، آداب و رسوم و فرهنگ اصیل آن قوم شده و باعث ماندگاری هویت...
اشتراک در RSS - تاریخ و فرهنگ